Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) tehtud uuringust selgus, et kõigest 15% Eesti elanikest on näinud MSC märgist. Säästliku kalanduse ekspert ja projekti koordinaator Joonas Plaan vastab, mis on MSC ja ASC.

Keskkonnakaitsemärgistus nagu MSC ja ASC annavad tarbijatele teada, kuidas nende valik mõjutab keskkonda, ja kutsub üles valima selliseid tooteid, mille tootmine kahjustab keskkonda vähem. MSC (ingl. Marine Stewardship Council) ja ASC (Aquaculture Stewardship Council) on hetkel maailmas enim levinud kala ja mereandide märgistamise süsteem. MSC märk näitab, et on teada kuidas ja millisest kohast on kala püütud ning tagab, et selle kala püüdmisel on loodust kahjustatud võimalikult vähe. ASC sertifikaat kinnitab, et kala on kasvatatud keskkonnasõbralikult ja ilma antibiootikumideta.

Ehkki Eestis on veel teadlikkus neist märgistest madal, siis üha rohkem Baltimaades tegutsevaid kalatöötlemisettevõtteid on hakanud enda tooteid keskkonnakaitsemärgistusega tähistama. 2019. aastal tehtud uuringu järgi kõigest 15% Eesti elanikest on näinud MSC märgist, veel vähem inimesi teab sisuliselt, mida see tähendab. Soomes, vastupidiselt, teab ja tunneb märgist täna juba ligi 60% elanikkonnast. See annab lootust, et mõne aja pärast on mereandide päritolu- ja keskkonnamärgised ka Eestis märksa tuntumad.

Nii nagu paljude teiste keskkonnakaitsemärgistustega, on ka MSC ja ASC märgistel omad nõrkused. Paljude väiketootjate jaoks on MSC või ASC sertifikaadi omandamine kulukas ettevõtmine. Seetõttu juhtubki, et olukorras, kus Eesti elanik ei tunne märki ega oska sellele tähelepanu pöörata, ei pea paljud tootjad seda oluliseks oma toodetele panna. Lisaks on teada üksikud juhtumid, kus mõnede liikide püügil on sertifitseerimise nõuded olnud ebapiisavad ning ei toeta kestlikku kalandust. Vaatamata probleemidele on MSC ja ASC hetkel parim võimalik viis tootjatele, kaupmeestele ja tarbijatele näitamaks, et nad hoolivad (mere)keskkonnast.

Kala või mereande valides võid olla kindel, et MSC või ASC-märgise saanud toode on valmistatud kestlikust kalast.