Kutsusime endile appi Kalamaja Segakoori, et pöörata tähelepanu jätkuvale ülepüügile Läänemeres. Isegi kui Eesti vetes pole ülepüük suur probleem, siis kalad riigipiire ei tunne. Toetades kestliku kalandust saame ühiselt seista selle eest, et Läänemere kalad saaksid jalad alla.