Erinevad keskkonnamärgised kala- ja mereannitoodetel on lihtne viis kuidas tarbija saab valida keskkonnasõbralikuma toote.

Küll aga on viimasel ajal ilmenud märgiste ja sertifikaatidega probleeme, mistõttu soovitame parima valiku tegemiseks valida rohelises kategoorias olev kestlik kala.

Ökomärgistest

Paljudelt kala ja mereannitoodetelt võib leida erinevaid öko- või keskkonnamärgiseid, mis annavad tarbijale teada, et nende liikide püügil on keskkonda kahjustatud vähem. Keskkonnamärgised ja nendega kaasas käivad sertifikaadid, on hea viis kuidas kalasõbrale näidata, et liigi püüdmisel või kasvatamisel on tehtud esimesed sammud kestliku kalanduse suunas. Seega ökomärgis on ennekõike lihtne viis, kuidas valida keskkonnale madalama mõjuga toit. Küll aga ei kindlusta ökomärgise olemasolu alati kõige paremat valikut. Keskkonnale kõige sõbralikuma valiku teed valides kestliku kala ehk Kalafoori rohelises kategoorias oleva liigi.

Praegu on maailmas enim levinud kala ja mereandide märgistamise süsteem MSC (ingl. Marine Stewardship Council) ja ASC (Aquaculture Stewardship Council). MSC märk näitab, et on teada kuidas ja millisest kohast on kala püütud ning tagab, et selle kala püüdmisel on loodust kahjustatud minimaalselt. ASC sertifikaat kinnitab, et kala on kasvatatud keskkonnasõbralikult ja ilma antibiootikumideta.

Keskkonnamärgised ei ole ideaalsed, küll aga on nad mänginud olulist rolli kalanduse keskkonnasõbralikuks muutmisel. Globaalselt tuntud ning laialt kasutuses olevad märgised nagu MSC (ingl. Marine Stewardship Council) ja ASC (Aquaculture Stewardship Council) aga ka regionaalselt olulised märgised nagu KRAV või Dolphin safe on pannud kalureid muutma oma püügimeetodeid keskkonnaohutumaks ning tõuganud kahjulike püügiviisidega püütud ja paljud ülepüütud liigid müügilettidelt. Vaatamata kõigele positiivsele käivad keskkonnamärgistega kaasas ka probleemid. Maailma Looduse Fond (WWF) on neile tähelepanu juhtinud juba 2018. aastast, kuid seni on sellele olnud vähe tulemust.

WWF ja ELF tunnustavad tööd, mis seisab MSC ja teiste keskkonnamärgiste taga ning peavad seda endiselt oluliseks tööriistaks hindamaks kalanduse keskkonnamõju. Samas peame oluliseks rääkida avatult ja läbispaistvalt ka probleemidest, mis sertifitseerimisprotsessidega on kaasas käinud.


Probleemid MSC sertifikaadiga

Viimaste aastate analüüs on näidanud, et osade ökomärgisega liikidega käib kaasas rida probleeme, mis ei taga alati sertifitseeritud kalanduse keskkonnasõbralikkust:

Kõige rohkem probleeme on tuunikalapüügiga

Tuunikalapüük toimub tihti rahvusvahelistes vetes, kus kontroll on minimaalne. Kõikide tuunikala liikide puhul on täheldatud ülepüüki või soovimatut kaaspüüki. Kohati on kaaspüügina jäänud konksu otsa ka ohustatud liik. Sertifitseeritud vööttuuni püügil aga on tuvastatud keelatud peibutusvahendeid.

Soovitus tuunasõpradele on minimiseerida igasuguse tuunikala tarbimist. 

Osadel juhtudel on ökomärgis antud ülepüütud liikide püügile.

 Näiteks paaril Taani ja Poola ettevõttel on sertfikaat, mis justkui kinnitab, et nende püütud Läänemere tursk on kestlik. Kõik Läänemere tursapopulatsioonid on täna väga halvas olukorras.  Läänemere tursa olukorrale on tähelepanu pööranud varasemalt ka ELF.

Soovitame Läänemerest püütud turska mitte osta, isegi mitte ökomärgisega tursatooteid, et anda kurnatud populatsioonidele aega taastumiseks.

Ökomärgis on antud ettevõtetele, kes kasutavad keskkonnakahjulikke püügimeetodeid

Paljud Põhja-Atlandi ookeanil arktilist krevetti püüdvad kaugpüügilaevad on tänaseks hankinud endale MSC sertifikaadi. Kahjuks aga on püügiks kasutataval põhjatraalil põhjaelustikule tohutu kahju. Ekspertide hinnangul sellisele kalandusele ei tohiks keskkonnamärgist olla. Isegi, kui liigil läheb hästi, siis antud püügimeetodil on ettenägematud kumulatiivsed kahjulikud mõjud keskkonnale.

Soovitame vältida kõiki kalu ja mereande, keda on püütud põhjatraali või tragiga. Söö vähem krevetti. Isu korral aga kontrolli Kalafoorist, kas poeletil olev krevett pärineb piirkonnast, kus sel liigil läheb hästi.

Väljasuremisohus, ohustatud ja kaitsealuste liikide püük. 

Austraaliast on tulnud teateid, et MSC sertifikaat on antud ettevõtetele, kes jahivad selle egiidi all ohustatud oranži karekala (Hoplostethus atlanticus).

Soovitame vältida eksootiliste kalade tarbimist. Söö kala, mis pärineb sinu lähedalt ning kelle olukorraga oled paremini kursis.

Ökomärgised ei arvesta sotsiaalset mõju

Sertifitseerimisprotsessi eesmärk on ennekõike hinnata kalanduse keskkonnamõju. Kahjuks aga on teateid kuis MSC sertifikaadiga kalalaevadel kasutatakse laps-või orjatööjõudu. Osadest Kagu-Aasia ASC sertifikaadiga krevetikasvatustest aga on juba aastaid tulnud teateid inimõiguste rikkumistest.

Soovitame vältida kalade tarbimist, kes on pärit riigist, kus on teadaolevalt probleeme inimõigustega. Väldi igasugust hiid-, tiiger-, või kuningkreveti söömist.  

Kokkuvõttes, MSC ega ka muud ökomärgiseid ei taga alati, et püütud kala või mereand on sinuni jõudnud kõige keskkonnasõbralikumal moel. Küll aga on iga ökomärgis tunnustus kalandussektorile, et nad on astunud esimesed sammud saamaks kestlikumaks.