Läänemere probleemidega tegeledes olen näinud kuivõrd palju on kalapüük ja nende tarbimine seotud meie keskkonna-probleemidega nagu eutrofeerumine, võõrliigid, põhjaelustiku kadumine ja rannikumere reostus.

Kalad on Läänemere ökosüsteemi oluline osa ja tarbijatena oleme meie üks suurimaid mõjutajaid. Me saame Läänemere keskkonna stabiilsemaks muuta, kuid seda ainult juhul, kui oskame teha õigeid valikuid ja selles pakub meile abi kalafoor.