Merikeel
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Merikeel
Solea solea
Ära osta! Kui on traalitud Atlandi ookeani kirdeosast või Põhjamerest.
Ole ettevaatlik! Kui on püütud võrkpüünistega Põhjamerest või Atlandi ookeani kirdeosast.
Söö meeleldi! Kui olemas MSC sertifikaat.

Merikeelt püütakse Atlandi ookeani Euroopa ja Aafrika rannikuvetes, Vahemeres ja Musta mere edelaosas. Läänemeres leidub teda lõunaosas. Merikeelt püütakse peamiselt traalpüüniste, ankurdatud põhjanooda ja nakkepüünistega. Merikeelt leidub ka Barentsi mere ja Valge mere rannikulähedases vees.

Merikeelt püütakse Atlandi ookeani Euroopa ja Aafrika rannikuvetes, Vahemeres ja Musta mere edelaosas. Läänemeres leidub teda lõunaosas. Merikeelt püütakse peamiselt traalpüüniste, ankurdatud põhjanooda ja nakkepüünistega. Merikeelt leidub ka Barentsi mere ja Valge mere rannikulähedases vees.

Laen...