Meritint ja Peipsi tint

Osmerus eperlanus (Osmerus eperlanus morfa spirinchus)

Meritint ja Peipsi tint
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Võrguga (GN) mujalt Läänemerest (v.a allpool mainitud).
Ole ettevaatlik! Kui on püütud noodaga (PS) Läänemerest. Võrguga (GN) Eesti rannikumerest.

Peipsi tint mõrraga (FPN) Peipsi järvest.
Söö meeleldi! Kui on püütud mõrra (FPN) Läti ja Eesti rannikumerest.

Meritint on jahedaveeline poolsiirdekala, keda Eestis leidub eriti arvukalt Pärnu lahes, kus ta on kaluritele oluline püügikala. Kahjuks on tindi arvukus vähenenud või on populatsioonid ebastabiilses olukorras. Värskel meritindil on omapärane kurgilõhn, mis kaob küpsetamisel. Liha on madala rasvasisaldusega ja väga maitsev.

Peipsi tint on meretindi mageveeline suure suu ja väikse kasvuga lähisugulane. Tint on oluline püügikala Peipsi järvel, kus teda püütakse Eesti poolel mõrraga ja Venemaal traaliga. Erinevalt meritindist tillukest peipsi tinti ei roogita – see läheb tervenisti toiduks.

Meritint on jahedaveeline poolsiirdekala, keda Eestis leidub eriti arvukalt Pärnu lahes, kus ta on kaluritele oluline püügikala. Kahjuks on tindi arvukus vähenenud või on populatsioonid ebastabiilses olukorras. Värskel meritindil on omapärane kurgilõhn, mis kaob küpsetamisel. Liha on madala rasvasisaldusega ja väga maitsev.

Peipsi tint on meretindi mageveeline suure suu ja väikse kasvuga lähisugulane. Tint on oluline püügikala Peipsi järvel, kus teda püütakse Eesti poolel mõrraga ja Venemaal traaliga. Erinevalt meritindist tillukest peipsi tinti ei roogita – see läheb tervenisti toiduks.