Meritint ja Peipsi tint

Osmerus eperlanus (Osmerus eperlanus morfa spirinchus)

Meritint ja Peipsi tint
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui on püütud nakkevõrguga Läänemerest (vä. Pärnu laht). Kui on päritolu on tundmatu.
Ole ettevaatlik! Kui on püütud nooda või nakkevõrguga Pärnu lahest.
Söö meeleldi! Kui on püütud mõrraga Eesti vetest.

Meritint on jahedaveeline poolsiirdekala, keda Eestis leidub eriti arvukalt Pärnu lahes, kus ta on kaluritele oluline püügikala. Kahjuks on tindi arvukus vähenenud või on populatsioonid ebastabiilses olukorras. Värskel meritindil on omapärane kurgilõhn, mis kaob küpsetamisel. Liha on madala rasvasisaldusega ja väga maitsev.

Peipsi tint on meretindi mageveeline suure suu ja väikse kasvuga lähisugulane. Tint on oluline püügikala Peipsi järvel, kus teda püütakse Eesti poolel mõrraga ja Venemaal traaliga. Erinevalt meritindist tillukest peipsi tinti ei roogita – see läheb tervenisti toiduks.

Meritint on jahedaveeline poolsiirdekala, keda Eestis leidub eriti arvukalt Pärnu lahes, kus ta on kaluritele oluline püügikala. Kahjuks on tindi arvukus vähenenud või on populatsioonid ebastabiilses olukorras. Värskel meritindil on omapärane kurgilõhn, mis kaob küpsetamisel. Liha on madala rasvasisaldusega ja väga maitsev.

Peipsi tint on meretindi mageveeline suure suu ja väikse kasvuga lähisugulane. Tint on oluline püügikala Peipsi järvel, kus teda püütakse Eesti poolel mõrraga ja Venemaal traaliga. Erinevalt meritindist tillukest peipsi tinti ei roogita – see läheb tervenisti toiduks.