Mõõkkala

Xiphias gladius

Mõõkkala
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Sõltumata püügipiirkonnast ja püügimeetodist, va. allpool mainitud püügipiirkonnad ja meetodid.

Ole ettevaatlik! Õngega (LHP) India ookeanist või õngejadaga (LL) Lõuna-Aafrika Vabariigist (FAO 51; 57).

Mõõkkala on muljet avaldava jahirelvaga suur mereveekala. Mõõkkala võib sabauimest kuni mõõga otsani olla koguni kahe meetri pikkune. Mõõkkala püütakse harpuuni, õngejada, võrgupüüniste või seinnoodaga. Püügil võib mõõkkala osutada tugevat vastupanu ning on teada juhtumeid, kus ta on oma "mõõgaga" tapnud kalureid ja uputanud paate.

Mõõkkala on muljet avaldava jahirelvaga suur mereveekala. Mõõkkala võib sabauimest kuni mõõga otsani olla koguni kahe meetri pikkune. Mõõkkala püütakse harpuuni, õngejada, võrgupüüniste või seinnoodaga. Püügil võib mõõkkala osutada tugevat vastupanu ning on teada juhtumeid, kus ta on oma "mõõgaga" tapnud kalureid ja uputanud paate.