Tursk

Gadus morhua 

Tursk
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui pärit Läänemerest. Sõltumata püügipiirkonnast või meetodist, va. eelpool mainitud püügipiirkonnad ja meetodid.
Ole ettevaatlik! Õngega Fääri saartelt.

Tursk on Eesti vetes elutsevatest kaladest kõige enim uimedega kala - tal on neid lausa 10. Turska leidub Barentsi merest kuni Prantsusmaa läänerannikuni. Püügimeetodid on peamiselt õngeliin, nakkevõrk või seinnoot. Eesti vetes leidub turska vähe ja peamiselt jääb ta võrku kaaspüügina.

Läänemere tursk ehk Läänemeres elav atlandi tursa alamliik on väga kriitilises olukorras. Läänemerest pärit turska tuleks vältida. Vastasel juhul ähvardab seda alamliiki väljasuremisoht.

Tursk on Eesti vetes elutsevatest kaladest kõige enim uimedega kala - tal on neid lausa 10. Turska leidub Barentsi merest kuni Prantsusmaa läänerannikuni. Püügimeetodid on peamiselt õngeliin, nakkevõrk või seinnoot. Eesti vetes leidub turska vähe ja peamiselt jääb ta võrku kaaspüügina.

Läänemere tursk ehk Läänemeres elav atlandi tursa alamliik on väga kriitilises olukorras. Läänemerest pärit turska tuleks vältida. Vastasel juhul ähvardab seda alamliiki väljasuremisoht.