Tursk

Gadus morhua 

Tursk
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui pärit Läänemerest. Sõltumata püügipiirkonnast või meetodist, va. eelpool mainitud püügipiirkonnad ja meetodid.
Ole ettevaatlik! Õngega (LHP) Fääri saartelt (ICES 27 Vb1).

Nakkevõrgu või õngejadaga (GN; LL) Norra merest, Barentsi merest (FAO 27 I; II).

Traali või õngejadaga (OTB; LL) Islandilt (FAO 27 Va).
Võrgu või mõrraga (GN; FPN) lääne Gröönimaalt (NAFO 1A; NAFO SA1).

Tursk on Eesti vetes elutsevatest kaladest kõige enim uimi omav kala - tal on neid lausa 10. Turska leidub Barentsi merest kuni Prantsusmaa läänerannikuni. Püügimeetodid on peamiselt õngeliin, nakkevõrk või seinnoot. Eesti vetes leidub turska täna vähe ja peamiselt jääb ta võrku kaaspüügina. Ajalooliselt on ta olnud oluline majanduskala, mis kahjuks on täna ülepüütud.

Läänemere tursk ehk Läänemeres elav atlandi tursa alamliik on väga kriitilises olukorras. Läänemerest pärit turska tuleks vältida. Vastasel juhul ähvardab seda alamliiki väljasuremisoht.

Tursk on Eesti vetes elutsevatest kaladest kõige enim uimi omav kala - tal on neid lausa 10. Turska leidub Barentsi merest kuni Prantsusmaa läänerannikuni. Püügimeetodid on peamiselt õngeliin, nakkevõrk või seinnoot. Eesti vetes leidub turska täna vähe ja peamiselt jääb ta võrku kaaspüügina. Ajalooliselt on ta olnud oluline majanduskala, mis kahjuks on täna ülepüütud.

Läänemere tursk ehk Läänemeres elav atlandi tursa alamliik on väga kriitilises olukorras. Läänemerest pärit turska tuleks vältida. Vastasel juhul ähvardab seda alamliiki väljasuremisoht.