Vikerforell
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Vikerforell
Oncorhynchus mykiss
Ära osta! Kui on loodusest püütud.  Kasvatatud Lõuna-Ameerikas või Türgis.
Ole ettevaatlik! Kui on kasvatatud tavapäraste meetoditega Euroopas ja Soomes. Püütud lõkspüünisega Kanada läänerannikult.
Söö meeleldi! Kui on kasvatatud Eestis või Taanis. MSC või ASC sertifikaat.

Vikerforelle leidub kolme tüüpi: need, kes elavad mägiojades, need kes elavad järvedes ja need kes elavad meres, kuid siirduvad  kudemiseks tagasi magevette. Vikerforell satub kalakasvandustest ka meie looduslikesse vetesse, eeskätt jõgedesse, aga ka Võrtsjärve ja teistesse järvedesse. Palju on tehtud ka sihilikke asustamiskatseid siseveekogudesse ja merelahtedesse, kuid isetaastuvaid asurkondi pole peaaegu kunagi moodustunud. Oma algsel levikupiirkonnas on vikerforell ülepüügi tõttu ohustatud.

Vikerforelle leidub kolme tüüpi: need, kes elavad mägiojades, need kes elavad järvedes ja need kes elavad meres, kuid siirduvad  kudemiseks tagasi magevette. Vikerforell satub kalakasvandustest ka meie looduslikesse vetesse, eeskätt jõgedesse, aga ka Võrtsjärve ja teistesse järvedesse. Palju on tehtud ka sihilikke asustamiskatseid siseveekogudesse ja merelahtedesse, kuid isetaastuvaid asurkondi pole peaaegu kunagi moodustunud. Oma algsel levikupiirkonnas on vikerforell ülepüügi tõttu ohustatud.

Laen...