Vikerforell

Oncorhynchus mykiss

Vikerforell
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Võrguga (GN) Loode-Atlandilt (Oncorhynchus tshawytscha). Kasvatatud Lõuna-Ameerikas või Türgis.

Ole ettevaatlik! Kui on kasvatatud tavapäraste meetoditega Euroopas ja Soomes. Püütud lõkspüünisega (FPO) Kanada läänerannikult.
Söö meeleldi! Kui on kasvatatud Eestis või Taanis.

Vikerforell on oma algses levikupiirkonnas ülepüügi tõttu ohustatud. Eestis müüakse peamiselt kasvandustest pärit kala. Vikerforell satub kalakasvandustest ka meie looduslikesse vetesse, eeskätt jõgedesse, aga ka Võrtsjärve ja teistesse järvedesse. Palju on tehtud ka sihilikke asustamiskatseid siseveekogudesse ja merelahtedesse, kuid isetaastuvaid asurkondi pole peaaegu kunagi moodustunud.

Vikerforell on oma algses levikupiirkonnas ülepüügi tõttu ohustatud. Eestis müüakse peamiselt kasvandustest pärit kala. Vikerforell satub kalakasvandustest ka meie looduslikesse vetesse, eeskätt jõgedesse, aga ka Võrtsjärve ja teistesse järvedesse. Palju on tehtud ka sihilikke asustamiskatseid siseveekogudesse ja merelahtedesse, kuid isetaastuvaid asurkondi pole peaaegu kunagi moodustunud.