Anšoovis
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Anšoovis
Engraulis encrasicolus
Ära osta! Kui on püütud põhjalähedase traalnoodaga Aadria merest või Mustast merest. Kui on tundmatud päritolu.
Ole ettevaatlik! Kui on püütud noodaga Portugali, Mauritaania või Maroko rannikumerest. Traalnoodaga Mauritaania, Maroko rannikult või traditsioonilise lampara võrguga Aadria merest.
Söö meeleldi! Kui on püütud traalnoodaga Biskaia lahest.
Anšoovis on levinud Euroopat piirnevates meredes lõuna pool Põhjamerd. Anšoovis on väärtuslik tööstuskala, mida pakutakse soolatult või konserveerituna. Kahjuks on ta osades piirkondades ülepüütud.
Anšoovis on levinud Euroopat piirnevates meredes lõuna pool Põhjamerd. Anšoovis on väärtuslik tööstuskala, mida pakutakse soolatult või konserveerituna. Kahjuks on ta osades piirkondades ülepüütud.
Laen...