Homaar ehk merivähk

Homarus gammarus/Homarus americanus

Homaar ehk merivähk
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui on püütud puurlõksuga (FPO) Põhjamerest või Norra merest (FAO 27 IIa; IIIa; IVa).

Homarus americanus,
puurlõksuga Atlandi ookeani
loodeosast (USA, Kanada).
Ole ettevaatlik! Kui on püütud puurlõksuga (FPO) Rootsi ranniku piirkonnast (FAO 27, IIIa).

Homaar elab madalas merevees kivisel põhjal. Ta on öise eluviisiga kiskja, kes sööb karpe, tigusid ja merisiilikuid. Suvel on homaaripüük keelatud. Põhja-Ameerika rannikul leidub liiki Homarus americanus. Homaari püütakse lõkspüünistega, mis on leebe püügimeetod. Meile lähim homaar saabub siia Rootsi rannikult ja sealse merivähi olukord on hea.

Homaar elab madalas merevees kivisel põhjal. Ta on öise eluviisiga kiskja, kes sööb karpe, tigusid ja merisiilikuid. Suvel on homaaripüük keelatud. Põhja-Ameerika rannikul leidub liiki Homarus americanus. Homaari püütakse lõkspüünistega, mis on leebe püügimeetod. Meile lähim homaar saabub siia Rootsi rannikult ja sealse merivähi olukord on hea.