Homaar ehk merivähk
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Homaar ehk merivähk
Homarus gammarus/Homarus americanus
Ära osta! Kui on püütud Atlandi ookeani kirdeosast (Põhjamerest või Norra merest). Traalitud kõikidest püügipiirkondadest.
Ole ettevaatlik! Kui on püütud puurpüünistega Šotimaa, Inglismaa või Rootsi ranniku piirkonnast.
Söö meeleldi! Kui tegemist on liigiga Homarus americanus, kes püütud puurpüünistega Atlandi ookeani loodeosast (USA, Kanada).

Homaar elab kivistel põhjadel madalas merevees. Ta on öise eluviisiga kiskja, kes sööb karpe, tigusid ja merisiilikuid. Alates 1994. aastast kehtivad homaari püügil alammõõdud. Seljakilp peab püütavatel isenditel olema vähemalt 8 cm pikkune. Suvel on homaari püük keelatud. Põhja-Ameerika rannikul leidub liiki Homarus americanus. Homaari püütakse lõkspüünistega, mis on leebe püügimeetod.

Homaar elab kivistel põhjadel madalas merevees. Ta on öise eluviisiga kiskja, kes sööb karpe, tigusid ja merisiilikuid. Alates 1994. aastast kehtivad homaari püügil alammõõdud. Seljakilp peab püütavatel isenditel olema vähemalt 8 cm pikkune. Suvel on homaari püük keelatud. Põhja-Ameerika rannikul leidub liiki Homarus americanus. Homaari püütakse lõkspüünistega, mis on leebe püügimeetod.

Laen...