Kammeljas

Scophthalmus maximus (Scophthalmus rhombus)

Kammeljas
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui püütud traaliga (OTB; TBB) Põhjamerest, Taani väinadest, Inglise ja Iiri rannikult (FAO 27 IIIa; IV; VIa; VIb; VII).

Võrguga (GN) kõikjal maailmas (v.a allpool nimetatud).
Ole ettevaatlik! Kui pärineb Prantsusmaa ja Hispaania kasvandusest.

Püütud võrguga (GN) Põhjamerest (FAO 27 IV). 

Liigi Scophthalmus rhombus puhul võrguga (GN) Skagerrakist ja Kattegatist, Põhjamarest ja Inglise kanalist (FAO 27 IIIa; IV; VIId; VIIe).
Söö meeleldi! Kui pärineb Hollandi kasvandusest (suletud veeringlusega kasvandusest).

Kammeljas elutseb liivases ja kivises põhjas 20–80 m sügavusel. Teda leidub peamiselt Põhjameres, Skagerrakis ja Atlandi ookeanis, kuid ülepüügi tõttu on kalavarud ohus. Kammeljat püütakse peamiselt võrkudega, aga ka kaaspüügina piimtraali, põhjatraalnooda, ankurdatud põhjanooda ja õngeliiniga. Kammeljat saadakse tavaliselt traalpüügiga.

Kammeljas elutseb liivases ja kivises põhjas 20–80 m sügavusel. Teda leidub peamiselt Põhjameres, Skagerrakis ja Atlandi ookeanis, kuid ülepüügi tõttu on kalavarud ohus. Kammeljat püütakse peamiselt võrkudega, aga ka kaaspüügina piimtraali, põhjatraalnooda, ankurdatud põhjanooda ja õngeliiniga. Kammeljat saadakse tavaliselt traalpüügiga.