Koha
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Koha
Sander lucioperca
Ära osta! Kui on tundmatut päritolu.
Ole ettevaatlik! Kui püütud Läti, Rootsi või Leedu sisevetest.
Söö meeleldi! Püütud Peipsi järvest või Võrtsjärvest.  MSC sertifikaadiga.

Koha on röövkala, kes on kohastunud jahiks vähese valgusega või häguses vees, kus ta saab kalamaimudele ligi hiilida. Koha on mageveekala, Eesti sisevetes elab koha Peipsis, Narva veehoidlas, Võrtsjärves, mõnes suuremas jões ja umbes 36 väiksemas järves. Eesti rannikumeres on koha kõige arvukam Pärnu lahes, aga ka Väinameres ja Narva lahes. Koha võib kasvada väga suureks, mõnikord isegi üle meetri pikaks ja kaaluda kuni 15 kilogrammi. 

Koha on röövkala, kes on kohastunud jahiks vähese valgusega või häguses vees, kus ta saab kalamaimudele ligi hiilida. Koha on mageveekala, Eesti sisevetes elab koha Peipsis, Narva veehoidlas, Võrtsjärves, mõnes suuremas jões ja umbes 36 väiksemas järves. Eesti rannikumeres on koha kõige arvukam Pärnu lahes, aga ka Väinameres ja Narva lahes. Koha võib kasvada väga suureks, mõnikord isegi üle meetri pikaks ja kaaluda kuni 15 kilogrammi. 

Laen...