Kilu
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Kilu
Sprattus sprattus
Ole ettevaatlik! Kui püütud Skagerrakist või Kattegatist (Taani väinad).
Söö meeleldi! Kui on püütud Läänemerest, Põhjamerest või Atlandi ookeani kirdeosast (Inglise kanal, Iiri meri jm).

Kilu sarnaneb räimele, kuid on täiskasvanuna väiksem. Nagu ka räime puhul, võivad varud märkimisväärselt varieeruda. Kilu kasutatakse nii toiduna (turustatakse ka sprottide ja anšoovise nime all) kui ka söödakalana. Kilu leidub Kirde-Atlandis ja lisaks Botnia lahele ka kogu Läänemeres. Teda püütakse pelaagilise traalnooda ja seinnoodaga.

Kilu sarnaneb räimele, kuid on täiskasvanuna väiksem. Nagu ka räime puhul, võivad varud märkimisväärselt varieeruda. Kilu kasutatakse nii toiduna (turustatakse ka sprottide ja anšoovise nime all) kui ka söödakalana. Kilu leidub Kirde-Atlandis ja lisaks Botnia lahele ka kogu Läänemeres. Teda püütakse pelaagilise traalnooda ja seinnoodaga.

Laen...