Lest

Platichthys flesus

Lest
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Kui on traalitud (OTB) Läänemerest, Kattegatist ja Skagerrakist, Põhjamerelt. Võrguga (GN) Liivi lahest, Läänemere avaosast ja Läti, Leedu rannikult (FAO 27 ICES IIIa; IV; 24; 25; 26; 28; 29; 32).

Ole ettevaatlik! Kui on püütud võrguga (GN), Skagerrakist, Sundi väinast, Beldi väinast ja Soome lahest (FAO 27 ICES, 22; 23; 28; 29; 31; 32).

Mõrraga (FPN) kõikjal Eestist.
Söö meeleldi!

Kui on püütud noodaga (PS) Läti rannikumerest (FAO 27, ICES 28).

Lest elab Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses. Läänemeres elava lesta liiki nimetatakse ka läänemere lestaks või jõelestaks. Seda püütakse traali või võrguga. Väinameres ja Soome lahes leidub teda vähem, Liivi lahes ja Läänemere avaosas on lesta arvukus languses. Seda on põhjustanud Läänemere keskosas asuv hapnikuvaene ala. Hapnikuvaest ala nimetatakse ka surnud tsooniks, kus eutrofeerumise tõttu on kadunud ennekõike põhjaelustik, vähendades sellega lesta leviala

Lest on väikse rasvasisaldusega kala  - 1,9-2,7% 100 grammi kohta. Eesti riiklik toidusoovitus soovitab süüa kunai 250g lahja kala nädalas.

Vaata täpsemalt toitumine.ee

Lest elab Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses. Läänemeres elava lesta liiki nimetatakse ka läänemere lestaks või jõelestaks. Seda püütakse traali või võrguga. Väinameres ja Soome lahes leidub teda vähem, Liivi lahes ja Läänemere avaosas on lesta arvukus languses. Seda on põhjustanud Läänemere keskosas asuv hapnikuvaene ala. Hapnikuvaest ala nimetatakse ka surnud tsooniks, kus eutrofeerumise tõttu on kadunud ennekõike põhjaelustik, vähendades sellega lesta leviala

Lest on väikse rasvasisaldusega kala  - 1,9-2,7% 100 grammi kohta. Eesti riiklik toidusoovitus soovitab süüa kunai 250g lahja kala nädalas.

Vaata täpsemalt toitumine.ee