Lest

Platichthys flesus

Lest
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Kui on traalitud Taani väinadest Skagerrakist või Kattegatist.

Ole ettevaatlik! Kui on püütud võrguga Taani väinadest Kattegatist või Skagerrakist.
Söö meeleldi! Kui püütud Eesti rannikumerest.

Lest elab Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses. Läänemeres elava lesta liiki nimetatakse ka läänemere lestaks või jõelestaks. Seda püütakse traali või võrguga. Väinameres ja Soome lahes leidub teda vähem, Liivi ja Pärnu lahes on olukord parem. Tihti jääb lest võrku kaaspüügina. Varu kaitseks on kehtestatud alammõõt (21 cm). Lesta söömiseks on parim aeg suvi, mil teda püüavad Eesti rannakalurid. Kui õnnestub, siis proovi kindlasti värskelt suitsetatud lesta.

Lest elab Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses. Läänemeres elava lesta liiki nimetatakse ka läänemere lestaks või jõelestaks. Seda püütakse traali või võrguga. Väinameres ja Soome lahes leidub teda vähem, Liivi ja Pärnu lahes on olukord parem. Tihti jääb lest võrku kaaspüügina. Varu kaitseks on kehtestatud alammõõt (21 cm). Lesta söömiseks on parim aeg suvi, mil teda püüavad Eesti rannakalurid. Kui õnnestub, siis proovi kindlasti värskelt suitsetatud lesta.