Läänemere lest ehk lest ehk jõelest
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Läänemere lest ehk lest ehk jõelest
Platichthys flestus trachurus
Ära osta!

Kui on traalitud Taani väinadest Skagerrakist või Kattegatist.

Ole ettevaatlik! Kui on püütud võrguga Taani väinadest Kattegatist või Skagerrakist. 
Söö meeleldi! Kui püütud Eesti rannikumerest.

Lest elab rannikulähedastes madalates veepõhjades ja kuni 250 m sügavusel. Lestad jahivad öösiti ja toituvad vähilistest, harjasussidest ja väikestest karpidest. Püütakse traali või võrguga. Läänemere lest on Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses elav lesta alamliik. Vähem leidub teda Väinameres  ja Soome lahe idaosas, parem on olukord Liivi lahes. Tihti jääb võrku kaaspüügina. Varu kaitseks on kehtestatud alammõõt (21 cm).

Lest elab rannikulähedastes madalates veepõhjades ja kuni 250 m sügavusel. Lestad jahivad öösiti ja toituvad vähilistest, harjasussidest ja väikestest karpidest. Püütakse traali või võrguga. Läänemere lest on Eestis üsna arvukalt peaaegu kogu ranniku ulatuses elav lesta alamliik. Vähem leidub teda Väinameres  ja Soome lahe idaosas, parem on olukord Liivi lahes. Tihti jääb võrku kaaspüügina. Varu kaitseks on kehtestatud alammõõt (21 cm).

Laen...