Lõhe, looduslik

Salmo salar

Lõhe, looduslik
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Nakkevõrguga kaaspüügina Soome lahest. Kui päritolu on teadmata.
Ole ettevaatlik!

Kui püütud õngejadaga Läänemerest (va. Soome laht). Norras ja Fääri saartel kasvatatud lõhe.
Seisevnoodaga Soome lahest või võrguga Lõuna-Norra rannikult.

Söö meeleldi! MSC sertifikaadiga.

Lõhe on siirdekala, kes koeb magevette, kuid kasvab suureks meres. Lõhe ja forell elavad sarnastes tingimustes ja püütakse samal kalapüügil. Lõhet leidub Atlandi põhjaosas, Läänemeres ning mõnedes järvedes Euroopa põhjaosas ja Põhja-Ameerika kirdeosas. Noored lõhed püsivas magevees 1–6 aastat, seejärel rändavad rannikule või avamerre, kus elavad 1–4 aastat, enne kui pöörduvad tagasi sünnivetesse kudema. Lõhe suurimateks ohtudeks on takistused jõgedel ja röövpüük. Kui looduskaitsjad seisavad selle eest, et Läänemerre suubuvad jõed taastataks, siis sina osta ainult lõhet, mille päritolu on teada.

Lõhe on siirdekala, kes koeb magevette, kuid kasvab suureks meres. Lõhe ja forell elavad sarnastes tingimustes ja püütakse samal kalapüügil. Lõhet leidub Atlandi põhjaosas, Läänemeres ning mõnedes järvedes Euroopa põhjaosas ja Põhja-Ameerika kirdeosas. Noored lõhed püsivas magevees 1–6 aastat, seejärel rändavad rannikule või avamerre, kus elavad 1–4 aastat, enne kui pöörduvad tagasi sünnivetesse kudema. Lõhe suurimateks ohtudeks on takistused jõgedel ja röövpüük. Kui looduskaitsjad seisavad selle eest, et Läänemerre suubuvad jõed taastataks, siis sina osta ainult lõhet, mille päritolu on teada.