Lõhe, looduslik

Salmo salar

Lõhe, looduslik
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Võrguga (GN) Soome lahest. Kui päritolu on teadmata.

Ole ettevaatlik!

Kui on püütud mõrra ja õngejadaga (FPN; LL) Läänemerest (v.a Soome laht). Kui püütud võrguga (GN) põhjapoolsest Põhjamerest.

Lõhe on siirdekala, kes koeb magevette, kuid kasvab suureks meres. Lõhe ja forell elavad sarnastes tingimustes ja püütakse samal kalapüügil. Lõhet leidub Atlandi põhjaosas, Läänemeres ning mõnedes järvedes Euroopa põhjaosas ja Põhja-Ameerika kirdeosas. Noored lõhed püsivas magevees 1–6 aastat, seejärel rändavad rannikule või avamerre, kus elavad 1–4 aastat, enne kui pöörduvad tagasi sünnivetesse kudema. Lõhe suurimateks ohtudeks on takistused jõgedel ja röövpüük. Kui looduskaitsjad seisavad selle eest, et Läänemerre suubuvad jõed taastataks, siis sina osta ainult lõhet, mille päritolu on teada.

Lõhe on siirdekala, kes koeb magevette, kuid kasvab suureks meres. Lõhe ja forell elavad sarnastes tingimustes ja püütakse samal kalapüügil. Lõhet leidub Atlandi põhjaosas, Läänemeres ning mõnedes järvedes Euroopa põhjaosas ja Põhja-Ameerika kirdeosas. Noored lõhed püsivas magevees 1–6 aastat, seejärel rändavad rannikule või avamerre, kus elavad 1–4 aastat, enne kui pöörduvad tagasi sünnivetesse kudema. Lõhe suurimateks ohtudeks on takistused jõgedel ja röövpüük. Kui looduskaitsjad seisavad selle eest, et Läänemerre suubuvad jõed taastataks, siis sina osta ainult lõhet, mille päritolu on teada.