Merluus ehk heik

Merluccius merluccius

Merluus ehk heik
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta!

Kõik muud püügiviisid ja piirkonnad.

Ole ettevaatlik!

Kui on püütud võrgu, õngega või õngejadaga (GN; LHP; LL) Põhjamerest, Skagerrakist ja Kattegatist, Biskaia lahest ja Kirde-Atlandilt (FAO 27; IIIa, IV; VI; VII; VIIIa; VIIIb; VIIId).

Euroopa merluusi leidub Taani väinades, Põhjameres ja Atlandi ookeanis. Merluuside perekond on lähedases suguluses turskadega ja nad kõik on suhteliselt suured kalad. Merluusi püütakse põhjatraalnooda, võrkude ja õngejadaga.


Merluuside perekonda kuulub ka Vaikse ookeani merluus (Merluccius productus), kapimaa merluus (Merluccius capensis), argentiina merluus (Merluccius hubbsi) ja uusmeremaa merluus (Merluccius australis), kelle populatsioonidest on heas olukorras Vaikse ookeani ja Kapimaa merluus. Ülejäänud liikide olukord on halb ning neid tuleks vältida sõltumata püügipiirkonnast ja -meetodist. 

Euroopa merluusi leidub Taani väinades, Põhjameres ja Atlandi ookeanis. Merluuside perekond on lähedases suguluses turskadega ja nad kõik on suhteliselt suured kalad. Merluusi püütakse põhjatraalnooda, võrkude ja õngejadaga.


Merluuside perekonda kuulub ka Vaikse ookeani merluus (Merluccius productus), kapimaa merluus (Merluccius capensis), argentiina merluus (Merluccius hubbsi) ja uusmeremaa merluus (Merluccius australis), kelle populatsioonidest on heas olukorras Vaikse ookeani ja Kapimaa merluus. Ülejäänud liikide olukord on halb ning neid tuleks vältida sõltumata püügipiirkonnast ja -meetodist.