Saida

Pollachius virens

Saida
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui on põhjatraaliga Norra merest, Barentsi merest, Skagerrakist, Kattegatist, Põhjamerest, Islandilt, Šoti merest.

Ole ettevaatlik!

Traaliga Skagerrakist, Kattegatist, Põhjamerest, Islandilt, Šoti merest ja Fääri saartelt. Noodaga Islandilt.


Söö meeleldi!

Kui on püütud õngejada ja võrguga Islandilt. Noodaga Norra merest, Barentsi merest.

Saidat ehk põhjaatlandi süsikas on kiire ujuja, kes läbib pikki vahemaid ja jahib kalaparves, kus ta sunnib heeringaid ja teisi väikseid kalu veepinnale tulema. Suurimad saidapopulatsioonid elavad Põhjameres, Barentsi meres ja Islandi ümbruses, kus neid püütakse traalpüüniste, seinnooda, nakkevõrkude ja õngeliiniga. Saida on populaarne ka harrastuskalurite seas. Saida liha jääb maitselt tursale ja heigile alla, kuid kuna liha välimus on sarnane, siis müüakse seda mõnel pool suitsetatuna lõhe pähe.

Saidat ehk põhjaatlandi süsikas on kiire ujuja, kes läbib pikki vahemaid ja jahib kalaparves, kus ta sunnib heeringaid ja teisi väikseid kalu veepinnale tulema. Suurimad saidapopulatsioonid elavad Põhjameres, Barentsi meres ja Islandi ümbruses, kus neid püütakse traalpüüniste, seinnooda, nakkevõrkude ja õngeliiniga. Saida on populaarne ka harrastuskalurite seas. Saida liha jääb maitselt tursale ja heigile alla, kuid kuna liha välimus on sarnane, siis müüakse seda mõnel pool suitsetatuna lõhe pähe.