Saida

Pollachius virens

Saida
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui on põhjatraaliga (OTB) Norra merest, Barentsi merest, Skagerrakist, Kattegatist, Põhjamerest, Islandilt, Šoti merest (FAO 27 I; II; IIIa; IV; VI).
Ole ettevaatlik! Pellaagilise traaliga (PTM) Fääri saartelt (FAO 27 Vb). 

Põhjatraali või noodaga (OTB; PS) Islandilt (FAO 27 Va). 
Söö meeleldi! Kui on püütud õngejada ja võrguga (LL; GN) Islandilt (FAO 27 Va). 

Noodaga (PS) Norra merest, Barentsi merest (FAO 27 I; II).

Saidat ehk põhjaatlandi süsikas on kiire ujuja, kes läbib pikki vahemaid ja jahib kalaparves, kus ta sunnib heeringaid ja teisi väikseid kalu veepinnale tulema. Suurimad saidapopulatsioonid elavad Põhjameres, Barentsi meres ja Islandi ümbruses, kus neid püütakse traalpüüniste, seinnooda, nakkevõrkude ja õngeliiniga. Saida on populaarne ka harrastuskalurite seas. Saida liha jääb maitselt tursale ja heigile alla, kuid kuna liha välimus on sarnane, siis müüakse seda mõnel pool suitsutatuna lõhe pähe.

Saidat ehk põhjaatlandi süsikas on kiire ujuja, kes läbib pikki vahemaid ja jahib kalaparves, kus ta sunnib heeringaid ja teisi väikseid kalu veepinnale tulema. Suurimad saidapopulatsioonid elavad Põhjameres, Barentsi meres ja Islandi ümbruses, kus neid püütakse traalpüüniste, seinnooda, nakkevõrkude ja õngeliiniga. Saida on populaarne ka harrastuskalurite seas. Saida liha jääb maitselt tursale ja heigile alla, kuid kuna liha välimus on sarnane, siis müüakse seda mõnel pool suitsutatuna lõhe pähe.