Saida ehk põhjaatlandi süsikas
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Saida ehk põhjaatlandi süsikas
Pollachius virens
Ära osta! Kui on traalpüütud Põhjamerest, Skagerrakist, Kattegatist, Barentsi merest, Atlandi kirdeosast.
Ole ettevaatlik! Kui on traalpüütud Fääri saartelt, Islandi lähistelt, Norra või Barentsi merest. 
Söö meeleldi!

Kui on püütud seinnoodaga Barentsi merest või Norrast. Kui on püütud õngejadaga või võrguga Islandi lähistelt. MSC või KRAV sertifikaat.

Saidat kutsutakse ka süsikaks ja ta kuulub tursaliste seltsi. Ta on kiire ujuja, kes läbib pikki vahemaid ja jahib kalaparves, kus ta sunnib heeringad ja teisi väikseid kalu veepinnale tulema. Saida saab suguküpseks 5-10 aastaselt ja saavutab pikkuse 40-70 cm. Tähtsaimad saida varud leiduvad Põhjameres, Barentsi meres ja Islandi ümbruses. Saidat püütakse traalpüüniste, seinnooda, nakkevõrkude ja õngeliiniga.

Saidat kutsutakse ka süsikaks ja ta kuulub tursaliste seltsi. Ta on kiire ujuja, kes läbib pikki vahemaid ja jahib kalaparves, kus ta sunnib heeringad ja teisi väikseid kalu veepinnale tulema. Saida saab suguküpseks 5-10 aastaselt ja saavutab pikkuse 40-70 cm. Tähtsaimad saida varud leiduvad Põhjameres, Barentsi meres ja Islandi ümbruses. Saidat püütakse traalpüüniste, seinnooda, nakkevõrkude ja õngeliiniga.

Laen...