Säinas

Leuciscus idus

Säinas
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ole ettevaatlik! Kui on püütud Eestist.

Säinas on valdavalt paikse eluviisiga, Eestis leidub teda mõnekümnes aeglase vooluga jões ja nendega ühendatud järvedes ja rannikumeres. Eriti arvukas on säinas Saaremaa lõunaranniku vetes ja Väinameres. Säinast püüavad pealmiselt harrastuskalurid. Säinas on ihaldatud toidukala Doonau jõe äärsete elanike seas, vähem Põhja-Euroopas. Kollase kehaga n-ö kuldsäinast kasvatatakse akvaariumites ja tiikides ilukalana.

Viimastel aastatel on säinase arvukust mõjutanud kormoranide rohkus.

Säinas on valdavalt paikse eluviisiga, Eestis leidub teda mõnekümnes aeglase vooluga jões ja nendega ühendatud järvedes ja rannikumeres. Eriti arvukas on säinas Saaremaa lõunaranniku vetes ja Väinameres. Säinast püüavad pealmiselt harrastuskalurid. Säinas on ihaldatud toidukala Doonau jõe äärsete elanike seas, vähem Põhja-Euroopas. Kollase kehaga n-ö kuldsäinast kasvatatakse akvaariumites ja tiikides ilukalana.

Viimastel aastatel on säinase arvukust mõjutanud kormoranide rohkus.