Söödav rannakarp ehk sinikarp

Mytilus edulis

Söödav rannakarp ehk sinikarp
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Kui on kasutatud põhjatragi või traali (TB; DRB), olenemata püügipiirkonnast.
Ole ettevaatlik!

Tragiga (TB) Taanist. 

Söö meeleldi!

Kui on käsitsi korjatud Norrast. Kasvatatud Rootsis, Taanis, Suurbritannias.

Kasvatatud Saksamaal, Rootsis, Taanis, Prantsusmaal, Hollandis, Suurbritannias.

Rannakarbid on Eesti rannikul tavalised, kuid meil ei kasva nad enamasti nii suureks, et neid saaks söögiks kasutada. Rannakarpe leidub kõikjal parasvöötmes ja külmas merevees. Neid püütakse käsitsi korjates või traalides. Sinikarpi kasvatatakse edukalt Taanis ja Madalmaades. Kasvatamisel ei vaja rannakarbid sööta, vaid saavad kõik toitained merekeskkonnast, eemaldades sellega eutrofeerumist soodustavaid toitaineid.

Rannakarbid on Eesti rannikul tavalised, kuid meil ei kasva nad enamasti nii suureks, et neid saaks söögiks kasutada. Rannakarpe leidub kõikjal parasvöötmes ja külmas merevees. Neid püütakse käsitsi korjates või traalides. Sinikarpi kasvatatakse edukalt Taanis ja Madalmaades. Kasvatamisel ei vaja rannakarbid sööta, vaid saavad kõik toitained merekeskkonnast, eemaldades sellega eutrofeerumist soodustavaid toitaineid.