Angerjas

Anguilla anguilla

Angerjas
Joonistus: Scandinavian Fishing Year Book
Ära osta! Angerjas on globaalselt ohustatud liik ning tema söömine ei ole soovitatav sõltumata püügipiirkonnast või –meetodist.

Angerja puhul on meie teadmised ikka veel piiratud. Kõik Euroopa angerjad koevad Sargasso meres ja kuuluvad ühte ja samasse populatsiooni. Pärast kudemist triivivad vastsed Euroopa suunas. Umbes kolme aasta vanuselt, klaasangerja staadiumis, jõuavad nad Euroopa vetesse ja liiguvad jõesuudmetesse. Osa jääb rannikumere lähistele ja osa liigub edasi mageveekogudesse. Pärast 6–12 aastat algab hõbeangerja tagasiränne Sargasso mere kudemispaikadesse.


Globaalselt on angerjas kriitiliselt ohustatud liik. Olukorra parandamiseks on angerjaid Eesti vetesse juba 50 aastat asustatud. Looduskaitseliselt pole see meede angerja olukorda parandanud.  Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) soovitab angerja püük peatada. 

Angerja puhul on meie teadmised ikka veel piiratud. Kõik Euroopa angerjad koevad Sargasso meres ja kuuluvad ühte ja samasse populatsiooni. Pärast kudemist triivivad vastsed Euroopa suunas. Umbes kolme aasta vanuselt, klaasangerja staadiumis, jõuavad nad Euroopa vetesse ja liiguvad jõesuudmetesse. Osa jääb rannikumere lähistele ja osa liigub edasi mageveekogudesse. Pärast 6–12 aastat algab hõbeangerja tagasiränne Sargasso mere kudemispaikadesse.


Globaalselt on angerjas kriitiliselt ohustatud liik. Olukorra parandamiseks on angerjaid Eesti vetesse juba 50 aastat asustatud. Looduskaitseliselt pole see meede angerja olukorda parandanud.  Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) soovitab angerja püük peatada.